Čtenářské kontinuum

Žádost o registraci

Všechny, nebo některý z údajů nebyl vyplněn korektně.

Souhlasím se zpracováním svých osobních údajů, které zpřístupním společnosti Pomáháme školám k úspěchu o.p.s. v souvislosti s registrací na platformu www.ctenarskekontinuum.cz. Souhlas udílím v rozsahu popsaném v části „Ochrana osobních údajů“. Potvrzuji, že jsem se v části Poučení o právech seznámil/a s právy, která ohledně mých osobních údajů mám.

Zpět
© 2024
Pomáháme školám k úspěchu o.p.s.
Pomáháme školám k úspěchu o.p.s.
Evropská 2690/17, 160 00 Praha 6